Přepisy vozidel od 1.1.2015 ? - ZMĚNY v dosavadních zvyklostech!

Napsal Horák & Skalický (») v pondělí 5. 1. 2015 v kategorii Pro řidiče a řidičky, přečteno: 6564×
fotobanka2.jpg

Od 1.1.2015 - změny v procesu přihlašování a odhlašování majitelů motorových vozidel!


Od 1.1.2015 začne platit novela zákona č. 56/2001Sb. (239/2013Sb).přináší NOVÉ ZMĚNY v procesu přihlašování a odhlašování vozidel na místně příslušném registru vozidel.
Bude to výrazná změna oproti dosavadním zvyklostem, v některých krocích zjednodušující, v některých krocích bude složitější.

Mění nejen "polopřevody", ale také depozita a další zvyklosti, čtěte pozorně dále v článku:


Při koupi či prodeji staršího vozidla za současného stavu musí:

prodávající - nebo jeho zmocněnec - dojít na úřad vozidlo odhlásit a musí to udělat tam, kde je vozidlo přihlášeno. Kupující - opět, nebo jeho zmocněnec - pak ve lhůtě do deseti dnů musí dojít na úřad příslušný k místu svého bydliště (přesněji řečeno bydliště vlastníka nebo provozovatele) a vozidlo tam zaregistrovat. V případě, že vozidlo pochází z jiného kraje, úřad přidělí novou registrační značku a vydá tabulky s touto RZ.

 Podle nové úpravy nebude odhlášení a přihlášení vozidla dvěma úkony,

ale pouze jedním. De facto to znamená, že buď prodávající a kupující zajdou na úřad společně a vozidlo najednou odhlásí a hned přihlásí, nebo jeden zmocní druhého, nebo oba společně zmocní třetí osobu. Z toho vyplývá, že je možno vozidlo odhlásit i přihlásit jak v kraji, odkud vozidlo pochází, tak v kraji, kam je prodáváno; úřady si mezi sebou tuto informaci předají. Potud zjednodušení.

Ze zákona nelze vyčíst, zda budou mít všechny úřady k dispozici tabulky registračních značek všech ostatních krajů, což by mohlo být náročnější na skladové prostory. Nelze zatím vyloučit, že registrační značka vozu zůstane i v případě „stěhování” do jiného kraje, což byla ještě před pár lety u ojetin běžná praxe.

U žádostí o změny v registru budou nutné ověřené podpisy.

V případě, že se k zápisu změny do registru silničních vozidel dostaví prodávající i kupující, úřad na místě ověří jejich podpisy, zde problém nebude. Pokud však bude někde figurovat plná moc, musí být podpis na ní ověřený.  Je také přípustný elektronický podpis zmocnitele. Stále platí, že vlastník a provozovatel nemusí být stejná osoba.

Změny se týkají také dočasného vyřazení vozidla z registru, tzv. umístění značek do depozitu.

Vozidla, která jsou dočasně vyřazena z registru, se dnem nabytí zákona považují za vozidla vyřazená. Vlastník vozidla dočasně vyřazeného déle než 18 měsíců ke dni nabytí platnosti zákona, tedy k 1. lednu 2015, musí do 1 roku od nabytí platnosti zákona úřadu ohlásit umístění a způsob využití takovéhoto vozidla. Pokud tak neučiní, vozidlo zaniká. Zánik vozidla znamená, že vozidlo bylo sešrotováno či zničeno živelnou katastrofou, např. povodní či požárem. Vozidlo však de iure nebylo zničeno, bylo-li pouze rozebráno. TAKTO "ZANIKLÉ" VOZIDLO JIŽ NELZE NIKDY DO REGISTRU VOZIDEL PŘIHLÁSIT!!

Stejná povinnost platí i tehdy, je-li vozidlo vyřazeno z registru na žádost vlastníka a není do něj znovu zaregistrováno do 12 měsíců od vyřazení. Pokud vlastník požadované údaje úřadu neoznámí, vozidlo opět zaniká. Na žádost vlastníka je možné vyřazení z registru ukončit, je-li vozidlo technicky způsobilé (tj. má-li platnou STK) a je-li zaplaceno povinné ručení. De facto tedy institut depozitu RZ stále funguje.

Co s vozidly v tzv. "polopřevodu" k 1.1.2015 ?

V souvislosti se změnou postupu při převodu vozidla na jiného vlastníka (či provozovatele) také může vlastník vozidla do šesti měsíců od nabytí platnosti zákona zaregistrovat vozidlo, u nějž v současnosti není zapsán vlastník - tedy vozidlo, které je dnes v tzv. polopřevodu. Při takovém zápisu je nutné předložit  platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Pokud takovéto vozidlo nebude do uvedené lhůty zapsáno, zaniká.


A něco pro Vás : ZDRAŽILI VÁM POVINNÉ RUČENÍ? Proklikněte, máme pro Vás řešení!

Dostali jste výzvu České kanceláře pojistitelů (ČKP)? - na úhradu nepojištěného vozidla? Proklikněte! Ne vždy jsou tyto výzvy opodstatněné.


Nově jsou také definovány přestupky řidičů od 1.1.2015!

Novela také v § 83 stanovuje či upravuje hromadu přestupků. Například provozování vozidla technicky nezpůsobilého k provozu je přestupkem, možným řešit blokovou pokutou do 5 tisíc korun. Většina ostatních přestupků, jako například provozování vozidla nezapsaného v registru, je penalizována pokutou až 50 tisíc korun a je možné ji řešit jen ve správním řízení. Přestupkem také je nepožádat o zápis změny vlastníka či jiného údaje o vozidle do registru v určené lhůtě.

Jak budou novinky fungovat ve skutečnosti, se zatím musíme nechat překvapit. Snad to překvapení nebude příliš nepříjemné. Kompletní novelu zákona č. 56/2001 Sb., označenou jako 239/2013 Sb. Vám na dotaz zašleme. Mail: info@setrime-chytre.cz nebo zhlédněte samostatný článek na toto téma zde.


Přijďte si k nám zdarma přepočítat Vaši současnou cenu pojištění nejen vozidel

Těšínská 37, v areálu STK TQM, Opava, provozní doba PO-PÁ 07:00-17:00

Tel: 552 308 506, 775 734 203, 773486772

Mail: info@setrime-chytre.cz


 

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a pět